Ulovlig Norsk – 2010, Pax forlag

“Forfatteren av denne boken har oppholdt seg ulovlig i Norge i åtte år. I disse årene har hun levd et bemerkelsesverdig liv. Etter nesten ett år på asylmottak, får hun anledning til å begynne på videregående skole. Dermed begynner hun å leve noe som ligner et normalt liv. Hun lærer seg språket, begynner etter hvert å studere og får masse venner.

I lange perioder kan hun fortrenge redselen for å bli kastet ut av landet, og hun er lykkelig! Samtidig må hun gå til sine hemmelige svarte vaskejobber, hun bærer ikke sitt eget navn, hun har ikke sin egen bankkonto, sitt eget skattekort eller andre identitetspapirer. Hun tør ikke fortelle om fortiden, og kan heller ikke realisere sine drømmer og ambisjoner for fremtiden.

Hennes unike historie handler om hvilke konsekvenser norsk asylpolitikk kan få for enkeltindividet.”

Kjøp boka her

” … skrevet intenst og inderlig, totalt uironisk og med en klar, viljesterk stemme.” – Silje Bekeng, Klassekampen

“Viktige dagboksnotater […] En fortelling om en sterk ung kvinnes forsøk på å skape seg sin egen identitet” -Sigrun Hodne, Stavanger Aftenblad.

”Ulovlig norsk” er et unikt dokument der vi for første gang får høre historien til en papirløs fra innsiden.” – Susanne Moen Stephansen, Bok i P2.

English

From a BBC-article: Maria Amelie, 25, real name Madina Salamova, captured the hearts of many Norwegians with “Illegally Norwegian”, a book describing her fleeing the Russian republic of North Ossetia as a child and going underground with her parents when their asylum application was rejected. Maria Amelie somehow managed to evade Norway’s immigration authorities for eight years while learning fluent Norwegian, getting a university degree and then writing her best-selling book.

“I was born in the Caucasus but I have spent more than half of my life fleeing,” she told Norwegian media when it was published last autumn.

“A large part of my life I have spent in Norway, so I feel Norwegian and my friends call me Norwegian. I feel this is where I belong.”