Takk – 2014, Pax Forlag

Maria Amelie kom til Norge i 2002. Etter opphold på asylmottak og avslag på asylsøknaden ble hun igjen i landet uten papirer. Hun måtte skjule sin fortid, hadde ingen rettigheter, og levde i redsel for politiet og for å bli sendt tilbake til Nord-Ossetia. I 2010 ga hun ut boken Ulovlig norsk, basert på sine dagbøker.

12. januar 2011 ble hun pågrepet og satt i varetekt på Trandum. Trandum er et asylfengsel og lukket mottak for mennesker som skal deporteres. Forholdene ved Trandum har blitt kritisert av mange, blant annet FNs torturkomité.

Fengslingen skapte enormt stort engasjement både i media og blant folk i Norge. I løpet av to dager meldte 90 000 mennesker seg inn i støttegruppen på Facebook. Det store folkelige engasjementet presset frem et politisk kompromiss, den såkalte Lex Amelie.

Maria Amelies nye bok er en lavmælt fortelling om hennes seks dager på Trandum. Boken gir for første gang et blikk på innsiden av den kontroversielle institusjonen gjennom øynene til en innsatt. Det er et vitnesbyrd om hva som kan skje når et presset menneske blir møtt med rutiner tilpasset kriminelle.

“Stor takk til Maria Amelie for en sterk, rystende og viktig bok. Trolig det beste som er skrevet på norsk om det sårbare enkeltmenneskets møte med asylapparatets harde maktutøvelse. Bør være grunnpensum for alle som har noe med asylsøkere å gjøre, ikke minst innen politi og utlendingsforvaltning.” – Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk senter.

Tilbud på boka her 

English

I write about Trandum asylum jail that has for many years been criticized by UNs Torture committee. I spend there 6 days and it is one of the few stories told from inside of this place. I also write about deportation and reflect on today’s immigration policy in Norway and rest of Europe.